Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – София-град
Номер: 00530-2014-0010
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: „Охранителни услуги – охрана на обект с физическа охрана и чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на ТД на НАП София, в обособени позиции, както следва: 1. Охранителни услуги – охрана на обект с физическа охрана и чрез сигнално-охранителни системи на офисите на ТД на НАП София, находящи се на територията на гр.София; 2.Охранителни услуги – охрана на обект с въоръжена физическа охрана за нуждите на офис Благоевград и охрана на обект чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на изнесените работни места в гр.Петрич, Сандански, Гоце Делчев и Разлог на територията област Благоевград; 3. Охранителни услуги – охрана на обект чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на офис Перник; 4.Охранителни услуги – охрана на обект чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на офис Кюстендил; 5. Охранителни услуги – охрана на обект чрез сигнално-охранителна техника на административна сграда, находяща се в гр.Ботевград”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/05/2014 17:30
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email