Възложител: Община Несебър
Номер: 00126-2014-0008
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Избор на изпълнител за охрана на обекти и мероприятия по две обособени позиции,както следва:обособена позиция №1: физическа охрана на КПП1 вход изход до паркинг“Север-голям“ и КПП2-изход до портата намиращи се в Несебър-стар град; обособена позиция №2: Физическа охрана на мероприятия на територията на община Несебър
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/03/2014 16:00
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email