Възложител: Община Казанлък
Номер: 00119-2014-0014
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ: 1. Охраната на имуществото на общински обекти по списък, включително и осигуряването на пропускателен режим в обектите чрез: • Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; • Охраната с помощта на технически системи за сигурност на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали със специализиран автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение; 2. Охрана на ценни пратки и товари от и до обекти на Община Казанлък.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/04/2014 17:30
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email