Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2015-0018
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/141-
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Настоящата обществена поръчка обхваща всички необходими дейности по осъществяването на невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/04/2015 16:30
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук.

Print Friendly, PDF & Email