Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2014-0021
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Предвидена е реконструкцията и разширение на терминал “Меден Рудник” като неразделна част от концепцията за въвеждане на Бърза автобусна линия (BRT) и оптимизация на транспортната схема на града. Терминал „Меден Рудник” е обособен като самостоятелен обект в ж. р. „Меден рудник” на мястото на така нареченото „обръщало на тролейбусите”. Пространството около сградата на терминала и около автобусните спирки е проектирано така, че да осигурява на пътниците качествено обслужване и безопасност, включително: – добра осветеност на района – система за видеонаблюдение – интегрирано във видеонаблюдението на БРТ – озеленяване – достъпна среда за хора с увреждания и майки с деца Терминалът /спирка 1А/ включва: – основна сграда – автобусен сектор за изхода на BRT – патформа с лека метална покривна конструкция, която осигурява видимост за шофьори и пътници Към прилежащата територия на терминала /с отделни проекти/ са ситуирани: – автобусен сектор за входа на BRT /спирка 1Б/ – тролейбусна спирка за изхода с конвенционален готов заслон – подходи и паркинг за изчакващи автобуси
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/05/2014 17:00
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email