Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Перник
Номер: 00044-2015-0038
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: „Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти, държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Перник“, както следва: 1. Охрана със СОТ на 5 обекта – охрана на помещение за продажба на винетни стикери в административната сграда на ОПУ Перник, находяща се на ул. „Софийско шосе“ № 31 и на сгради и помещения в Районни пътни служби: гр. Перник, гр. Брезник, гр. Радомир и гр. Трън; 2. Физическа невъоръжена охрана /24 часова сменна с 4 охранители/ на 1 обект – контролно-пропускателен пункт в административната сграда на ОПУ Перник, ул. „Софийско шосе“ № 31
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/05/2015 16:00
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук.

Print Friendly, PDF & Email