Възложител: Национална художествена академия /НХА/
Номер: 00955-2014-0001
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: “Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална художествена академия“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/04/2014 16:30
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email