Възложител: Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана
Номер: 00468-2014-0005
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на персонал, пациенти и имущество, както и пропусквателен режим.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/04/2014 15:00
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email