Възложител: Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ – Старо наименование – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование – Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//
Номер: 01050-2014-0007
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на Министерството на икономиката и енергетиката и осигуряване на пропускателен режим в сградите
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/04/2014 17:30
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email