Възложител: „Метрополитен“ ЕАД – София
Номер: 00423-2014-0003
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Поръчката е за проектиране и изпълнение на пешеходна връзка между МС „Цариградско шосе“ /МС19/ и ул. „Обиколна“ в ж.к. „Дружба“ на базата на Идеен проект на Възложителя, разработен в следните части: Архитектура, Конструкции, Вентилация, Електро /осветителни и силови инсталации/, Телекомуникации /система за видеонаблюдение/ и ВиК – неразделна част от документацията за участие. Пешеходната връзка се състои от три участъка с различен тип конструкции: пешеходна алея /с участък с подпорни стени/, пешеходен тунел и блок за вертикална комуникация. Целта на проекта е пешеходците да могат безпрепятствено да стигат от тротоара на ул. „Обиколна“ директно до вестибюла на метростанцията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/05/2014 12:00
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email