Възложител: „Напоителни системи“ ЕАД – София
Номер: 02023-2017-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.irrigationsystems.bg/2014-10-02-18-24-19/321–2017-0004-182-1-5-14-.html
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Общият брой на обектите, находящи се на територията на клоновете на „Напоителни системи” ЕАД, за които е необходимо охрана, чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) е 223 (двеста двадесет и три), като същите са разпределени на териториален принцип по обособени позиции. Общият брой на обектите, находящи се на територията на клоновете на „Напоителни системи” ЕАД, за които е необходимо физическа невъоръжена охрана е 7 (седем), като същите са разпределени на териториален принцип по обособени позиции.

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email