Възложител: Агенция по заетостта
Номер: 00311-2018-0014
Адрес на профила на купувача: https://www.az.government.bg/bg/profiles/view/279-osyshtestvjavane-na-nevyoryjena-fizicheska-ohrana-i-ohrana-s-pomoshtta-na-signalno-ohranitelna-tehnika-v-obekti-na-a/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката обхваща следните дейности: – осигуряване на физическа невъоръжена охрана; – осъществяване на регламентиран пропускателен режим; – осъществяване на техническа охрана със СОТ чрез централизиран мониторинг на изградените в обектите СОТ – системи и реагиране с автопатрули при получен алармен сигнал от обекта. – профилактика, ремонт, поддръжка и експлоатация на вече изградените сигнално-охранителни системи на административните сгради на ЦА, ДРСЗ и съответните териториални поделения и филиали.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/06/2018 17:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email