Възложител: „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД
Номер: 00026-2017-0040
Адрес на профила на купувача: http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-obshtestveni-poruchki-new/881-17rp-019a077
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на материали за авариен резерв и ремонт на системи за физическа охрана в стратегически обекти на НЕК ЕАД
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/10/2017 17:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email