Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Номер: 00044-2018-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014
Процедура: Открита процедура
Описание: „Денонощна, невъоръжена, жива охрана на сградата на Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/03/2018 17:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email