Обществени поръчки

Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна

Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ)

Предоставяне на услуги по охрана чрез сигнално-охранителни системи

Физическа охрана и осигуряване на пропусквателен режим в административната сграда на ТП на НОИ – Сливен

Денонощна и нощна физическа /невъоръжена/ охрана на обекти, собственост на „В и К“ ООД – гр.Перник

Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана

Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана

Абонаментно обслужване чрез физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обектите, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД

Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност