Обществени поръчки

Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградата

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на всички сгради, прилежащи имоти и терени

Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност

Охрана чрез СОТ на 17 бр. обекти

Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена

Охрана на общински училища, и детски заведения на територията Столична община – район „Искър

Осигуряване на пропускателен режим и охрана на сгради, имущество и съоръжения

Осигуряване на денонощна въоръжена физическа охрана

Доставка, внедряване и поддръжка на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт в Столична община

Осигуряване на денонощна охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/