Обществени поръчки

Физическа охрана и охрана с технически средства за сигурност на обекти на Община Поморие

Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана

съществяване на денонощна въоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество в сградата и дворните площи на УМБАЛ „Света Анна”

Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника

Абонаментна поддръжка на системите за видеонаблюдение в студентски общежития

Осигуряване на пропускателен режим и охрана на сгради, имущество и съоръжения

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана

Охрана за обекти в община Пловдив

Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана в административната сграда