terorizmytАвтори: Орлин Загоров и Николай Йорданов, „Военно издателство“. Днес човечеството живее в свят, който по своята същност се определя като рисков и като свят, в който всички процеси – положителни и отрицателни – ускорено се глобализират, обхващайки всяко кътче на планетата за броени дни и часове.
Книгата е написана, за да насочи вниманието на читателя и по-специално на младите хора към фундаменталните проблеми на съвременния свят, в който животът става все по-несигурен, все по-напрегнат, все по-несправедлив, а действията на човека – все по-неразумни, в резултат на което постоянно се задълбочава тоталната криза: екологическа, икономическа, социална, политическа, културна, духовна. Живеейки в този свят, ние сме длъжни да осъзнаем собствената си отговорност, за да оставим след себе си един по-добър, по-сигурен, по-красив, по-справедлив и по-богат свят, за да имат идните поколения шанс да живеят в него, умножавайки по същия начин красотите и богатствата му.
Print Friendly, PDF & Email