specialniТрудът „Специални разузнавателни средства“ от Бойко Рашков е първи опит за цялостно научно разработване на едноименния способ за доказване. Изследването обхваща относимото към материята национално законодателство, решения на Европейския съд по правата на човека, практика на съдилищата у нас и на Конституционния съд, регламентация в повечето европейски страни, САЩ и Австралия. Един от анализираните проблеми е ограничаването на принципа на публичност, на правото на защита и др. при прилагането на СРС, допустими по закон. Предложени са множество идеи за усъвършенстване на законодателството, включително във връзка с противодействие на злоупотребите с тайни способи.
Print Friendly, PDF & Email