sekretniАвторът на книгата – Милко Василев-Чангов е роден на 10 март 1955 г. в София. Завършил е специалност „Арабистика“ на на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ през 1980 г. От 1981 г. е научен сътрудник в секция „Развиващи се страни“ на Института по световно стапанство и международни икономически отношения при Президиума на БАН. Специализирал е в областта на икономическите проблеми на енергетиката (петрол, природен газ и електроенергетика), световния петролен пазар и политическите и икономическите проблеми на арабските страни и Афганистан. Доктор по икономика от 1991 г. с дисертация в областта на промишленото производство и икономическия растеж в арабските петролни монархии от Персийския залив. Над 10 години преподава международни отношения на арабските страни и Израел и държавно и политическо устройство на арабските страни в CV „Св. Климент Охридски“. Има издадени 3 монографии и над 20 научни статии. През 1992-1993 г. е съветник по политическите въпроси на министъра на отбраната. През 1993-1994 г. е първият в историята на военното ни разузнаване цивилен заместник-директор на Служба „Военна информация“ – МО, изпълняващ и функции по осъществяване на граждански контрол. Началник на отдел „Иновационна политика“ на Министерство на икономическото развитие през 1995-1997 г. От 1997 до 2008 г. е анализатор и началник на отдел „Стратегически анализи и прогнози“ в Национална служба „Сигурнаст“ – МВР. Полковник от резерва.
Print Friendly, PDF & Email