ravnishta-na-sigurnost-dimityr-jonchevИзданието (автор: проф. Димитър Йончев) представя основните идеи и направления в областта на сигурността. Отделните части обхващат – дефиниране на сигурността, среда на сигурност, система на сигурност, лична сигурност, групова сигурност, държавна сигурност, регионална сигурност, световна сигурност, национална и международна сигурност. Представени са основни автори и изследвания в областта на сигурността, както и практики по поддържане на сигурността.

Проф. Димитър Йончев е действителен член на всемирната академия по комплексна безопасност, председател на фондация „Демокрация и сигурност“ и председател на Управителния съвет на сдружение „Балкански форум по сигурността“. Председател е на Специализирания научен съвет по военни науки на ВАК; член на Специализирания научен съвет по национална сигурност и на Специализирания научен съвет по наукознание и защита на информацията на ВАК. Професор е в Центъра за изучаване на рисковете и сигурността на Нов български университет, където води курсовете „Теория на разузнаването“, „Културна антропология на насилието“, „Секретология“, „Обща теория на сигурността“ и др. Сред книгите му са „Военно-техническият прогрес в Българската народна армия“, „Отсъстващият образ“, „Теория на скритото присъствие“, „Разузнаване“.

Print Friendly, PDF & Email