AntoninaУчебното пособие, с автор Антонина Кардашева, е предназначено за обучение на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Защита на националната сигурност“ и „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред“. Учебната дисциплина „Специална психология“ е елемент от модула на задължителния блок на учебните дисциплини в УНК „Сигурност и отбрана“ към Варненския Свободен Университет и Академията на МВР. Обвързана е структурно-логически с останалите задължителни и избираеми дисциплини, като осигурява психологическа компетентност и подготовка на студентите за запознаване с особеностите на оперативно-разузнавателната дейност, с опазване както на личната им сигурност, така и при изграждане на сфера за национална сигурност.
Print Friendly, PDF & Email