politikaВ настоящото издание авторът Драгомир Кръстев разглежда едни от най-проблематичните области на европейската интеграция – общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и политика на ЕС в областта на правосъдието и вътрешния ред.
Отделно е отделено внимание на теоретичните аспекти на понятието сигурност, като са разгледани основните концепции в тази сфера. Формирането на ОВППС е разказно като процес. Авторът се спира на всички негови по-важни етапи. Накрая са очертани правната и институционалната рамка за общите действия на страните от ЕС в областта на сигурността и външната политика.
Авторът стига до извода, че решаването на съществуващите проблеми в областта на сигурността до голяма степен зависи от осъществяването на сериозни законови, организационни и технически промени, съобразени с необходимостта от защита на човешките права.
Книгата е предназначена за всички студенти, които изучават дисциплини, свързани с европейската интеграция и сигурността.
Print Friendly, PDF & Email