petteВ тази книга авторът Николай Слатински подробно и увлекателно развива предложената за първи път от него Схема на Петте нива на сигурността. Това той прави на ниво, което е напълно разбираемо и за неизкушените в науката читатели. С достъпен език и задълбочена експертна аргументация са разгледани редица важни проблеми, например за общите геополитически приоритети и стратегическите противоречия между Европа и САЩ в рамките на Евроатлантическата общност; за широкия спектър от различия между Западната (индивидуалистична) и Източната (колективистична) цивилизация; за същностните и жизненоважни измерения на ролята на държавата в процеса на обезпечаването на сигурността; за предизвикателствата пред Системата за национална сигурност при нейното интегриране към Системата за колективна сигурност; за съвременните глобални предизвикателства и за сценариите и моделите за развитие, пред които е изправен нашият свят в епохата на нарастващите и все по-трудно управляеми рискове.Николай Слатински (1956 г.) е доктор по математика и доцент по национална и международна сигурност. Той е един от водещите български специалисти по проблемите на сигурността, отбраната, обществения ред, външната политика, контрола на конфликтни и кризисни ситуации и управлението на рисковете. Преподава във ВА „Г. С. Раковски“, УНСС, СУ „Св. Кл. Охридски“ и НБУ. Автор е на 4 книги и десетки научни публикации по проблемите на сигурността. Бил е народен представител във Великото народно събрание и в XXXVI Обикновено народно събрание и председател на парламентарната Комисия по национална сигурност (1992-1994). Работил е като секретар по националната сигурност към президента Георги Първанов в периода 2002-2006 г.

Print Friendly, PDF & Email