sigurnostКнигата е от авторски колектив в състав: Валери Рачев, Величка Милина, Георги Бахчеванов, Георги Карамфилов, Йордан Баев, Л. Велкова, М. Манев, Н. Бекярова, С. Воденичарски, С. Мичев, Цв. Семерджиев. Сигурността е едно от най-употребяваните, но многозначни съвременни понятия. Темата за сигурността е увлекателна, защото засяга проблемите на оцеляването на нациите и държавите, може да бъде свързвана едновременно с високите етажи на международните отношения и с всеки от аспектите на вътрешната политика, притежава както широко дискутирана публична страна, така и елементи на мистицизъм и секретност. Затова наличието на ясни представи за сигурността е и важно условие за правилно преосмисляне на проблематиката, стратегията и политиката за сигурност.

Настоящият сборник с научни изследвания е написан от преподаватели по национална и международна сигурност във Военна академия „Г. С. Раковски“ и други висши учебни заведения. Структуриран е в пет раздела, разглеждащи последователно теоретичните основи на националната сигурност, съвременната среда на сигурността, основните аспекти на националната сигурност, политиката и инструментите на националната сигурност, както и практиката на националната сигурност, свързана с модернизацията и трансформацията на сектора за сигурност.
Print Friendly, PDF & Email