mezhdunarodnaСборникът „Международна сигурност. Десет избрани студии“ (съставител: Борислав Найденов) съдържа изследвания в сферата на международната сигурност и международните отношения, които третират едни от най-острите противоречия, пред които е била изправена международната общност в края на XX век и началото на XXI век. Някои от тези проблеми, например международния статут на Косово, вече са разрешени, докато други, като международния тероризъм, трафика на наркотични и психотропни вещества, финансирането на тероризма и изпирането на пари, локалната глобализация и албанския сепаратизъм в Македония, все още стоят на дневен ред като предизвикателства пред международната сигурност.
Десетте избрани студии са предназначени за практикуващи юристи, икономисти, журналисти и служители на правоохранителните органи, за преподаватели и студенти по национална и международна сигурност, както и за всички читатели, интересуващи се от проблемите и предизвикателствата на динамичното време, в което живеем.
Print Friendly, PDF & Email