lichnataМонографията (автор Ангел Величков) е посветена на социалнопсихологичните измерения на поддържането на чувство за лична сигурност сред жителите на столичния град. Тя е първото у нас емпирично изследване в областта на психологията на околната среда. Анализирани са особеностите на възприятието на различни градски части, очакванията за настъпване на специфични посегателства върху личната сигурност и вероятността за получаване на помощ при изпадане в беда. Проучени са равнищата на доверие към непознати и съседи, а така също към някои институции. В монографията са представени данни за равнищата на безпокойство и факторите, от които то зависи. Разгледани са и въпросите за гражданската активност при поддържане на личната сигурност. Монографията е предназначена за психолози, социолози, полицейски служители, специалисти по планиране и управление на големи градове.

Print Friendly, PDF & Email