evropejskiКнигата (автор Петър Попчев) представлява опит да бъдат анализирани движещите сили – интереси, тенденции, противоречия, в развитието на Европейския съюз като глобален играч. Темата е малко изследвана не само от българската политически мисъл, но и от европейска. Отправна точка са процесите на глобализация. Задълбочено е разгледана динамиката в изграждане на трансатлантическо стратегическо партньорство. Представени са не само основни направления и подходи в общата външна политика за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана, но и всички други съпътстващи политики на ЕС, които формират това, което авторът определя като уникален по своите характеристики и перспективност принос на европейския интеграционен модел към глобална сигурност.
В контекста на тези политики са разгледани проблеми на отношенията на ЕС със САЩ, Азия, Русия, Средиземноморието, Югоизточна Турция, ООН, както и стратегии на Съюза срещу тероризма, разпространението на оръжия за масово унищожение и за уреждане на регионални конфликти.
Петър Попчев, доктор на политическите науки, е дипломат от кариерата с тридесет годишна практика в областта на двустранните и многостранните отношения на Република България. Заема дипломатически постове в българските посолства в Лагос, Женева, Брюксел, Дъблин и Виена. Има значителен опит и принос във водене на многостранни преговори, председател на форуми на ООН и специализирани международни организации. Под неговата редакция са разработени няколко международни договори и конвенции. Автор е на три книги и теоретични статии на български и английски език. Изследва развитието на ЕС и НАТО в условията на глобализация, асиметрични заплахи и новите предизвикателства пред сигурността.
Print Friendly, PDF & Email