155123zТази книга на ген. Иван Мечков и Димитър Янев е опит да се опише това, което се е случило през последните двадесет години от възстановяването на частната охранителна дейност в България през 1990 г. до днес. Тя е опит да се положат основите на историята на един бранш, който до преди 20 години бе напълно непознат в България. Един бранш, който в момента дава работа на десетки хиляди български граждани и който отдавна е намерил своето достойно място в сферата на сигурността на нашето общество, респективно и в националната сигурност.

Print Friendly, PDF & Email