Полезно

Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградата

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София област Номер: 00145-2017-0230 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sod Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградата, находяща се на адрес: град Самоков, пл.Захари Зограф №1,

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на всички сгради, прилежащи имоти и терени

Възложител: Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс /СБР – НК/ ЕАД – София Номер: 00120-2017-0008 Адрес на профила на купувача: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/ Процедура: Пряко договаряне Описание: 1.Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на всички сгради, прилежащи имоти и терени, заедно с намиращите се в тях движими вещи и

Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2017-0236 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo/2014/Forms/Профил%20на%20купувача/docsethomepage.aspx?ID=757&RootFolder=/tp/smo/2014/20-2017-1015-20-106 Процедура: Договаряне без предварително обявление Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т.

Охрана чрез СОТ на 17 бр. обекти

Възложител: Община Плевен Номер: 00226-2017-0065 Адрес на профила на купувача: http://eservices.pleven.bg/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14 Процедура: Публично състезание Описание: Поръчката е разделена на две обособени позиции: Позиция №1–Охрана чрез СОТ на 17бр. обекти: МУЦТПО, ул.П.Р.Славейков №12; Централен фонтан, пл.Възраждане; Работилница „Водни съоръжения”, ул.Дойран №75; Плувен комплекс „Рай”, ул.Гривишко шосе №5; Антична

Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Женда – Кърджали към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян Номер: 02718-2017-0296 Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=866 Процедура: Публично състезание Описание: „Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално-известителна техника,

Охрана на общински училища, и детски заведения на територията Столична община – район „Искър

Възложител: Столична община – Район „Искър“ Номер: 01258-2017-0003 Адрес на профила на купувача: http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/693&lang=bg Процедура: Договаряне без предварително обявление Описание: Предметът на поръчката е „Охрана на общински училища, и детски заведения на територията Столична община – район „Искър“ Осигуряването на охраната на отделните обекти-постовете, режима и силите

Осигуряване на пропускателен режим и охрана на сгради, имущество и съоръжения

Възложител: „Ей и Ес – 3С Марица изток I“ ЕООД Номер: 05242-2017-0070 Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=76306&companyId=10572 Процедура: Пряко договаряне Описание: Предмет на поръчката: „Осигуряване на пропускателен режим и охрана на сгради, имущество и съоръжения собственост на „ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово”, съгласно Техническа спецификация No.МЕ1-SEC-TRS-0307.

Осигуряване на денонощна въоръжена физическа охрана

Възложител: Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ Номер: 00894-2017-0008 Адрес на профила на купувача: http://iabg.government.bg/?p=36&kid=12 Процедура: Пряко договаряне Описание: Осигуряване на денонощна въоръжена физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника на сгради и обекти на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, съгласно техническа спецификация. Допълнителна информация – тук

Доставка, внедряване и поддръжка на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт в Столична община

Възложител: Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД Номер: 03788-2017-0011 Адрес на профила на купувача: https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/profil-na-kupuvacha/753/otkrita-procedura-za-vazlagane-na-30 Процедура: Открита процедура Описание: Предмет: “Доставка, внедряване и поддръжка на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт в Столична община и услуги по организиране на управление и отчитане

Осигуряване на денонощна охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Стара Загора към Държавно предприятие – Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ – Сливен Номер: 02716-2017-0115 Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1514 Процедура: Открита процедура Описание: Услугата по предмета на обществената поръчка включва: Осигуряване на денонощна охрана с помощта на сигнално-охранителна