АВО-Бел Езиков и изпитен център
Местоположение: София
Бизнес сектор:
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Административен и помощен персонал
Dinamic Trading
Местоположение: София
Бизнес сектор:
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Неквалифициран персонал
SOLO Capital Ltd.
Местоположение: Стара Загора
Бизнес сектор:
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
SOLO Capital Ltd.
Местоположение: Стара Загора
Бизнес сектор:
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
Human Capital Store
Местоположение: София
Бизнес сектор:
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Неквалифициран персонал
Human Capital Store
Местоположение: Пловдив
Бизнес сектор:
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Неквалифициран персонал

Публикуване на обяви за работатук