Сибелиус Р ЕООД
Местоположение: София
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, банки, финанси, инвестиционна дейност, охрана, сигурност, счетоводство, одитиране, туризъм и хотелиерство
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Административен и помощен персонал
Ей Ес Джи Секюрити
Местоположение: София
Бизнес сектор: охрана, сигурност
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Неквалифициран персонал
Фреско Фасилити ЕООД
Заплата: 450
Местоположение: София
Бизнес сектор: охрана, сигурност, техническа поддръжка и сервиз, услуги за домакинството, други
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Административен и помощен персонал
Ремекс ЕООД
Заплата: 620
Местоположение: София
Бизнес сектор: охрана, сигурност
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Неквалифициран персонал
Ремекс ЕООД
Местоположение: София
Бизнес сектор: охрана, сигурност
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Неквалифициран персонал
Изи Асет Мениджмънт АД
Местоположение: Благоевград
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, банки, финанси, инвестиционна дейност, консултантска дейност, охрана, сигурност
Тип заетост: длъжност на непълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
Давитоз
Местоположение: Бургас
Бизнес сектор: военна област, образование, обучение, библ. дейност, охрана, сигурност, други
Тип заетост: почасово
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
Изи Асет Мениджмънт АД
Местоположение: Търговище
Бизнес сектор: административни и обслужващи дейности, банки, финанси, инвестиционна дейност, консултантска дейност, охрана, сигурност, продажби, обслужване на клиенти
Тип заетост: длъжност на непълно работно време
Ниво в йерархията: Експертен персонал без ръководни функции
ЮНИОН ПРОПЪРТИ ЕАД
Местоположение: София
Бизнес сектор: охрана, сигурност
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Административен и помощен персонал
ЛАПЕРА ЕООД
Местоположение: София
Бизнес сектор: охрана, сигурност, други
Тип заетост: длъжност на пълно работно време
Ниво в йерархията: Неквалифициран персонал

Публикуване на обяви за работатук