BRDНа националната коференция на НАФТСО „Развитие на регулаторната рамка за частните услуги за сигурност” беше дискутиран въпросът за критерии при лицензирането.

Добър пример в това отношение е Германия.

Съгласно закона за частните организации в сферата на сигурността, за откриване на частна агенция за охрана в Германия се изисква специално разрешение от местните власти. Такова може да бъде отказано, ако частното дружество за безопасност не е в състояние да обезпечи необходимото професионално признато ниво в работата, няма достатъчно финансови, технически или други възможности. Конкретни критерии за „надеждна безопасност”, като правило, са включени в постановления и директиви на правителствените органи на отделните провинции. На федерално ниво са регулиран и общите въпроси за контрола, оборудването, процедурите за пазене на фирмената тайна на охраняваните обекти.

Към частните служби за безопасност, които сключват договори с органи на НАТО или министерството на отбраната за охрана на военни обекти, се предявяват особени изисквания. Освен това, има взаимодействие между специалните служби на Германия и частните структури за сигурност за разкриване на нежелателни действия от страна на чуждестранни компании и банки, които могат да нанесат щети на икономиката на страната. Това предполага и работа под прикритие на служители от специалните служби в частни структури за сигурност. В Германия често се използват детективски фирми за изучаване дейността на чуждестранни компании и поведението на чуждестранни граждани, работещи в тях, както и за провеждане на оперативни мероприятия. Въпросното взаимодействие, от една страна, съкращава разходите на държавата и от друга – снижава риска от критики на обществеността по отношение на мерките или за компроментиране на специалните служби.

(източник: Бюлетин № 41 на НАФТСО)

Print Friendly, PDF & Email