Нов доклад на ФБР посочва че през изминалата година се забелязва един значително висок раъст на престъпленията от омраза в САЩ. В документа са отбелязани над 6000 криминални прояви, които са породени от омраза. Статистиката сочи, че Около 58% от случаите в страната са били на расова основа, като повече от половината от тях са били насочени към чернокожи. 21% от престъпленията от омраза са атакували религиозната ориентация, а 18% – сексуалната. От Федералното бюро допълват, че най-вече става въпрос за прояви, които варират от вандализъм до нападение и убийство.

Нападенията се мотивират най-вече от предразсъдъци спрямо чернокожи, евреи, мюсюлмани и гей общността.

Според спецове покачването на този под престъпления се забелязва за втора поредна година. Като скокът е от над 5% в сравнение с 2015 година.

Но властите поясняват, че докладът на ФБР не е изчерпателен, защото е създаден въз основата на доброволното подаване на справки от полицейските управления в страната.

Print Friendly, PDF & Email