MalayziaВ Малайзия се опитват да повишат имиджа на професията „охранител“ с нови униформи. Съвременната екипировка дава нов имидж на сътрудниците по охраната. Това е показало и направено изследване сред млади хора от страната. Модерната униформа е един от стимулите за привличане на работа. Напоследък в Малайзия има отлив от охранителната професия, като на вакантни длъжности се назначават предимно чужденци, или натурализирани емигранти.

За професионалната подготовка на охранителите в Малайзия носят отговорност и държавни служители. Тяхното ниво на компетентност трябва да позволява те да бъдат ползвани при нужда като сътрудници на полицейския резерв.

Print Friendly, PDF & Email