Flag-map-of-uzbekistan От 1 февруари 2014 г. Узбекистан забранява на неправителствени организации и физически лица да извършват охранителна дейност и да предоставят охранителни услуги на други фирми и физически лица, съобщава en.cihan.com.tr. Тези мерки се предприемат във връзка със постановлението на Узбекистанския кабинет на министрите относно мерките за регулиране на охранителната дейност на територията на Узбекистан.

Решението за прекратяване на дейността на частните охранителни фирми е прието, за да се „узакони обществената безопасност, защитата на правата, свободите и интересите на физическите и юридическите лица”. Правителството е наредило на всички досегашни охранителни фирми да спрат функционирането си и е забранило създаването на нови компании за сигурност. Функциите, които преди това са били извършвани от фирмите сега ще бъдат изцяло поети от асоциация „Защита” на Министерството на вътрешните работи.

Според мнозина, мерките предприети от Узбекистан са изключително абсурдни, ненужни и глупави. В цял свят в момента тече обратния процес – частните фирми поемат ангажиментите на държавата в осигуряването на сигурност. И за това има причина. Според частните фирми от Узбекистан всичко това се прави единствено с цел създаване на държавен монопол и елиминиране на частната конкуренция.

Print Friendly, PDF & Email