Снимка - ivarfjeld.com

Снимка – ivarfjeld.com

Генералният щат на турската армия официално оповести на своята интернет страница достигането на  600 хил. военни като сегашен личен състав. От тях около 210 хиляди са офицери, подофицери, сержанти, ефрейтори и войници на професионална служба, а останалите около 390 хиляди са срочнослужещи запасни офицери и наборни ефрейтори и войници.

Броят на генералите и адмиралите е 343. Офицерите са малко над 39 000, подофицерите – малко над 96 000, професионалните жандармеристи – 23 500, професионалните сержанти и старшини – около 48 500 хиляди, професионалните ефрейтори и войници – около 2 500. От срочно служещия наборен състав запасните офицери са над 9 000, а ефрейторите и войниците са близо 38 000.

Заедно с над 52 000 волнонаемни служители, общият персонал на турските въоръжени сили – сухопътни войски, ВМС, ВВС, жандармерия и брегова сигурност възлиза на малко над 652 000.

Print Friendly, PDF & Email