Германското министерство на вътрешните работи обяви, че през първата половина на настоящата година се забелязва сериозен спад на молбите за бежански убежища в страната. Статистиката е за периода от януари до юли и е съпоставен спрямо същия период през миналата година.

За този период са били подадени 93 316 молби за предоставяне на убежище. Което е с 18 300 по-малко в сравнение с първата половина на 2017 г. Най-много молби са подадени от сирийци (22 520), след което следват бежанци от Ирак (9015) и от Афганистан (6222).

За първото шестмесечие на годината германските власти са се произнесли по 125 900 молби. Сред тях има и такива, които са подадени през изминалата година. На 40 000 души е предоставено убежище или сходна защита. Отхвърлените петиции са 45 000, а 40 000 казуса са разрешени по друг начин.

Print Friendly, PDF & Email