SecuritasИсторията на Securitas започва през далечната 1949 г., когато Ерик Филип Сьоренсен, шведски предприемач, основава Securitas Alarm. Името на фирмата идва от римската богиня Секуритата, олицетворяваща безопасността на гражданите. Днес Securitas е фирма от световен мащаб – има представителства в 52 страни, а броят на нейните служители надвишава 300 хиляди души. Securitas осъществява пълния спектър от услуги по охрана, видеонаблюдение, контрол на достъпа, извършва разследвания, проверки за благонадеждност, защитава търговски марки, интелектуална собственост, изготвя програмно обезпечение за системи за комуникация, предотвратява кибератаки и извършва цялостна IT-защита. Компанията е структурирана в 4 регионални подразделения по географски принцип: Security Services North America, Security Services Europe, Mobile and Monitoring и Security Services Ibero-America.

Security Services Europe има 110 000 служители в 27 европейски страни. Пазарният дял на фирмата е 19% от охранителните услуги в Европа. Един от нейните клонове е Mobile – с тясна насоченост към малки и средни фирми, с 9500 служители в 12 държави от Европа. В Португалия и Испания оперира Security Services Ibero-America. Делът на фирмата в тези страни е 14%.

Успешна стратегия на мениджърския екип на Securitas е охранителна дейност в страни с развиващи се пазари. В Тайланд компанията охранява основно хотели и туристически обекти, като има персонал от 1300 човека. В Сингапур Securitas е лидер на пазара за невъоръжена охрана. В Тайван компанията охранява всички големи жилищни комплекси, както със СОТ, така и с физическа охрана. Във Виетнам, в партньорство с Long Hai Security числеността на персонала съставлява 2200 души. Много мащабна е дейността на Securitas в Индия. Съвместно с местната фирма Walsons Services 16 000 охранители работят в повече от 180 града в сферата на транспортната безопасност, охрана на мероприятия, физическа охрана на държавни служители и бизнесмени и пр. Основни конкуренти на Securitas в Индия са G4S, Tops Security, ISS и SIS. От април 2012 г. Securitas стъпва и в Индонезия и Камбоджа.

Шведският охранителен гигант по същество е децентрализирана компания. Нейните мениджъри активно си сътрудничат с местните власти на страните, в които развива дейност. Компанията взаимодейства с полицията и други обществени служби, свързани с безопасността. Едно от направленията в дейността на компанията е и контротероризмът, като са разработени 2 глобални проекта – Argus и Griffin. От мениджмънта на Securitas редовно се организират семинари и дискусии по проблемите на охранителния бизнес както на национално, така и на международно ниво.

Print Friendly, PDF & Email