Diaplous-logo„LRQA Greece” обяви, че е сертифицирала първата гръцка морска частна охранителна компания. Става въпрос за компанията „Diaplous Maritime Services”. Това е първата подобна частна фирма в Гърция и Кипър и затова изискванията бяха много високи, а съблюдаването им стриктно. Сертификатите, които Diaplous получи й дават право да товари частни въоръжени охранители на борда на търговски кораби. Така фирмата и нейните сътрудници получават правото законно и доказано ефективно и безопасно да охраняват гръцката търговска флота.

Повишената заплаха за търговското корабоплаване, най-вече от пиратството, напоследък изисква нужда от частна охрана на корабите. В последните години този вид услуги намират все по-голяма популярност и все повече частни охранителни компании се насочват на там. Това увеличава разходите на търговските кораби, но им дава сигурност и надеждност. Охранители по корабите стават единствено опитни специалисти, които могат да се справят с екстремни ситуации и знаят как да използват оръжие.

Print Friendly, PDF & Email