8144155-high-resolution-usa-securityОхранителната индустрия в САЩ е оценена на 350 милиарда долара, сочи проучване на ASIS International и Института по финанси и мениджмънт. В проучването са взели участие на 400 мениджъри от бранша, които са изследвали тенденциите в сферата на сигурността в САЩ.

От общо 350 милиарда, 69 милиарда са дадени от държавата за национална сигурност, а около 282 милиарда са разпределени в частния сектор. 202 милиарда са дадени за всякакви разновидности на жива охрана, СОТ и т.н. Наблюдава се ръст с 5.5% за 2013 г. 80 милиарда пък са дадени за киберсигурност, като конкретно в тази сфера се наблюдава ръст от 9%. Работещите в индустрията са между 1.9 и 2.1 милиона души.

Професията на частен детектив, която спада към бранша, също има голям възход – очаква се ръст с 21% до 2020 г.

Повишената опасност от потенциални заплахи стимулира растежа в областта на сигурността. Развиват се технологиите, IT-специалностите и все повече се търсят квалифицирани кадри за всички нива и длъжности на индустрията на сигурността“, коментира председателят на ASIS.

Print Friendly, PDF & Email