Снимка - sxc.hu

Снимка – sxc.hu

Изследователи от Университета на Мичигън твърдят, че са изобретели математически модел, който изчислява оптималния момент за кибер атаки, съобщава PC Magazine. По този начин могат да се „предсказват” потенциални кибер атаки и така да се вземат превантивни мерки за предотвратяването им. Моделът е разработен от студента Румен Илиев и професор Робърт Акселрод, които са се фокусирали върху планирането във времето. Времето на атаката трябва да е достатъчно, за да причини възможно най-големи щети, но не прекалено дълго, за да позволи откриване на слабостта на хакерската атака.

Изследването е представено от гледната точка на извършващ атака хакер. Проучването се фокусира върху слабостите, свързани с нулевия ден, като изгражда модел, използвайки четири променливи – ресурс, прикритие, продължителност и предел. Според учените ако моделът се окаже достатъчно ефективен това може да е революция в кибер сигурността в която много потърпевши компании да инвестират.

Print Friendly, PDF & Email