wikipedia.org

wikipedia.org

В борбата с престъпността във Великобритания се обръщат към технологиите. Униформените служители в Обединеното кралство са въоръжени с таблети. Целта е да се пести време и служителите да са по-мобилни. Устройствата дават възможността задачите да се извършват дистанционно, като допринасят и за бързината и ефективността на изпълнението. По този начин отпада задължението за попълване на ръка на документи и седенето в управлението, това вече се случва докато патрулират. Таблетите осигуряват връзка с другите им колеги , което помага за бързия обмен на информация. Този метод на работа удовлетворява и гражданите, тъй като всичко се прави по- бързо. Този подход обаче излиза доста скъп. От 2009г. до сега Великобритания е изхарчила 646 хил.паунда за таблети. Но въпреки това се смята, че таблетите са начина за осигуряване на сигурността в страната. Работи се по визия на Въоръжените сили до 2035г.

Print Friendly, PDF & Email