USA

За да работиш като охранител в Хавай вече ще се изисква индивидуален лиценз

Законодателните изисквания към частните охранители в САЩ са различни във всеки отделен щат. Нов закон отскоро регламентира по-високи изисквания за частната охранителна дейност в Хавай. В него се съдържат множество нови правила. За в бъдеще като минимално изискване за работа като частен охранител ще се изисква минимум средно образование и придобит индивидуален лиценз. Последното изискване е свързано с преминаване на курс за квалификация, в който кандидатите да работят в този бизнес ще трябва да се запознаят с въведените стандарти. Минималната продължителност на курса е 8 часа, без да се включва полагането на изпит. Идеята на законовата промяна е да не се назначават случайни хора, просто взети от борсите по труда, а подборът на охранители да бъде целенасочен. Особено ще се държи на благонадеждността, като проверката за това е заложена в механизма на провеждане на изпитния тест за придобиване на лиценз. Самият лиценз представлява индивидуална карта, която може да бъде отнемана при допускане на системни нарушения.

Джон Мондерайн, генерален директор на охранителната фирма The Protective Group, приветства законовите промени. „Те съдържат множество правила, но нямам съмнение в тяхната ефективност“, споделя той. Неговата компания е една от най-големите на Хаваите и освен с пълния спектър от охранителни услуги, се занимава с разследвания в сферата на застраховането и с частни разследвания.

Print Friendly, PDF & Email