granicaДържавите членки на Европейския съюз ще бъдат по добре подготвени при засичането, предотвратяването и борбата с незаконната имиграция. Те ще могат също да спасяват живота на имигрантите, благодарение на новата система за наблюдение на границите  „Eurosur“. Оперативните правила на системата бяха одобрени от Парламента в четвъртък. „Eurosur“ ще позволи на държавите членки да обменят в реално време снимки и данни за развитието на външните граници на ЕС. Това съобщи пресслужбата на Европейския парламент.

Мрежата „Eurosur“ цели да подобри разкриването, предотвратяването и борбата с незаконната имиграция и трансграничната престъпност. Членовете на ЕП настояват, че тя трябва да се използва и за подпомагане, и за спасяване на живота на имигрантите. Страните от ЕС, използващи „Eurosur“, ще трябва да спазват правата на човека, включително и принципа „забрана за връщане“, който забранява връщането на човек на място, където неговият живот или свободи могат да бъдат застрашени.

Правилата на „Eurosur“ изискват държавите членки да защитават всички основни права на ЕС, включително и защитата на личните данни. Обмен на лични данни между страните на ЕС или трети страни чрез „Eurosur“ може да бъде извършван само по изключение и при спазване на законите за защита на данните.

Държавите членки не трябва да използват „Eurosur“, за да изпращат на трети страни каквато и да е информация, която може да се използва за идентифициране на лицето, чието искане за международна закрила се обработва или чиито живот или здраве могат да бъдат в опасност. „Eurosur“ е система за подобряване на управлението на външните граници на ЕС чрез засилване на обмена на информация между европейските страни и граничната агенция „Frontex“.

Системата ще позволи обмен на данни и разузнавателна информация в реално време от различни органи и системи за наблюдение, които могат да бъдат например сателитно базирани или монтирани на плавателни съдове, чрез защитена комуникационна мрежа.

По данни на „Frontex“, повече от 72 000 души са преминали външните граници на ЕС нелегално през 2012 година. Това е около половината от броя за 2011 година.

Правилата на „Eurosur“ за експлоатация са договорени с националните правителства. България, Естония, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Финландия ще започнат да използват „Eurosur“ от 2 декември 2013 година. Други държави членки ще се включат от 1 декември 2014 година.

Print Friendly, PDF & Email