2014.02.23-бомбаШведски учени са разработили датчици за канализационни тунели , които чрез резултатите от химичните анализи на отпадъчните води могат да определят мястото на производство на бомби.

Ако забележите в отпадъчните води съмнителни химически сензори, те ще предупреждават властите. С помощта на инфрачервен лазер може да се определи точното местоположение на бомбата. Наречен ново чудо на технологията, „скрита система за бързо намиране и събиране на данни за производство на взривни вещества“, съобщава „Fedpost“.

Всичко това ще е възможно чрез мрежа от сензори, разположени над и под земята, които откриват химикали в течността за отпадъци и пари. Всеки сензор съдържа йон-селективни електроди, размерът, на които не надвишава 10 см. дължина.

Ако производителят на бомба изхвърли реагенти материали или химикали, използвани за направата на бомби в канализацията те ще бъдат отчетени от сензорите.Измиването на ръцете след употреба на посоченте химикали ще бъде засечено. Дори ако терористите не толерират такива грешки с течение на времето химикалите се абсорбират от организма и в крайна сметка ще се проявят в урината или изпражненията му.

Йоните , които са в тези химикали се движат през електродите и промяна напрежението във вграден резистор. Тази промяна се записва и проследява с помощта на софтуер, разработен по такъв начин, че да се откриват дори най-малките следи от йони , изброени като потенциално опасни . В случай на откриване на по-високи концентрации на тези йони на контролния панел се получава информация за техния вид и приблизителното местоположение на терористите , които ще се изчисляват въз основа на сензори за разстояние, време и концентрация на йони. Подвижната част , въоръжена с инфрачервени лазери сканира околните райони , в опит да се идентифицира неизвестен молекула във въздуха и стесняване на търсенето.

Целта на проекта е да се откриват места за незаконното производство на взривни вещества и самоделни взривни устройства в градските райони.Екипът вече е провел успешни изпитания на сензорите в отпадъчните води в лаборатория. Целият проект е финансиран от ЕС.

Print Friendly, PDF & Email