SochiМеждународният олимпийски комитет (МОК) е отправил препоръка към организаторите на зимните олимпийски игри в Сочи, които се откриват през февруари 2014 г., полицейското присъствие да бъде сведено до необходимия минимум. МОК препоръчва участниците и гостите да бъдат проверявани при влизане в обектите не от полицаи, а от частни охранители. За това пледира в свое изказване и депутатът от Руската Дума Андрей Луговой. Според него за полицейските служители ще бъде много трудно да обезпечава едновременно пропускателен режим за участниците и зрителите, и обществения ред като цяло. За да се даде право частни охранители да извършват контрол на достъпа, без присъствието на полицаи, са нужни някои промени в нормативната уредба, за което апелира депутатът Луговой. Едно от предложенията например е частните охранители да искат съгласие от зрителите да им извършат проверка, а ако такова не бъде дадено, те да имат право да отказват достъпа до съответния обект.

Print Friendly, PDF & Email