wikipedia.org

wikipedia.org

Проведе се среща между министрите на отбраната на страните- членки на НАТО в Брюксел, в която участва и министър Ангел Найденов. Тази среща бележи началото на важен етап за подготовката на предстоящата среща на най-високо равнище на Алианса в Уелс през септември 2014г.,съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Обсъждани са отбранителните способности на НАТО. Министрите са се запознали с ангажимента и напредъка за изграждане на Сили на НАТО 2020. Били са обсъдени въпроси свързани с приоритизирането на ключови за Алианса способности и осигуряване на подкрепа за инвестиции в дългосрочен план. Обсъждани са предимно предложения в сферата на  противоракетната отбрана, както и многокомпонентно разузнаване и наблюдение. Специално внимание е обърнато на събитията в Афганистан и Украйна.

Print Friendly, PDF & Email