Izrael

Обучението в M.E. Roy Security & Training Academy включва стрелба, специализиран ръкопашен бой и психология

Един от най-елитните центрове за подготовка на охранители в света – M.E. Roy Security & Training Academy – се намира в Израел. Там се подготвят целево кадри за охраната на банки, училища и търговски центрове. „Приоритет за обучението в нашия център не са екипировката или оборудването, а хората. Целта ни е те да получат навици, които да им позволяват да идентифицират потенциалните заплахи, да се предотвратят инцидентите, а не само да се реагира адекватно при извънредни ситуации. Нашите методики са заимствани от опита на израелската армия“, споделя Рони Елиав, генерален директор на M.E. Roy Security & Training Academy, цитиран от Ohrana.ru. Решенията за сигурността изискват както много средства, така и висококвалифициран персонал. Затова в момента в академията се изучават и анализират фактите от скорошното нападение на търговския център Westgate в Кения.

На този етап най-голям е броят на обучаващите се от Африканския континент. Сред клиентите на учебния център, освен охранители, са и армиите на Унгария и Латвия, и правителствени служби от Нигерия.

 

Print Friendly, PDF & Email