Китай се стреми до 2020 г. да създаде система за техническа подкрепа, която да открива, наблюдава и проследява доказателства за посегателство срещу интелектуалната собственост и фалшификации.

Според работния план за защита на интелектуалната собственост с Интернет плюс технологии, който бе публикуван от Държавното управление на интелектуалната собственост, системата предвижда създаването на няколко основни бази данни, сред които една с основна информация за одобрените файлове.

Те ще включват и база с данни за преценка на нарушенията срещу интелектуалната собственост, за да подкрепят обучението на изкуствения интелект, както и други разрешения за трансфер на интелектуална собственост и основни продукти и услуги.

Планът предвижда и създаването на интелигента система за откриването и проследяването на доказателства за нарушения и фалшификации. Тя ще бъде свързана с правоприлагащите органи, за да предоставя онлайн подкрепа и насоки при разглеждането на случаите.

Print Friendly, PDF & Email