Map_of_USAПо данни на маркетинговата фирма Фридония груп, пазарът на услуги, свързан с частния охранителен бизнес в САЩ нараства с 5,4% годишно и ако тази тенденция се запази, до 2016 г. обемът на предоставените услуги в сектора ще достигне 64,5 милиарда долара. Основната тенденция е технологично обновяване на системите за охрана. То най-вече се изразява в интеграция на мрежите за видеонаблюдение с техническите системи за охрана и контрол на достъпа. Но, разбира се, човешкият фактор остава решаващ.

Числеността на частните охранители, например в американския щат Калифорния, четири пъти превишава щата на полицейската служба. В този щат контролните фунции по охранителната дейност се осъществяват от Комисията за защита на потребителите, подразделение на която е Бюрото за безопасност, имащо отношение към охранителната индустрия. Основните изисквания при регистрация и лицензиране на охранителна дейност се съдържа в публичен информационен бюлетин, в който са изброени и условията за боравене с оръжие, сълзотворен газ и други общоопасни средства.

В САЩ частните охранители не са представители на правоохранителните органи и нямат техните права. Съгласно членове 837-849 от Наказателно-процесуалния кодекс на щата Калифорния, всеки човек, подал заявление за получаване на лиценз за частен охранител, е длъжен да премине през 8-часов инструктаж, който се отнася до въпросите на т.нар. „граждански арест“. Това е едно специфично право на всички американски  граждани, не само от Калифорания. Други изисквания за получаване на този лиценз са проверка на биографията (нещо аналогично на свидетелството за съдимост у нас), наличието на америакнско гражданство и прочие. Разбира се, наличието на всякакви разновидности оръжие предполага отделна подготовка.

Основно задължение на охранителите е опазването на собствеността на клиентите и препятстването на проникването на външни лица. Всъщност охраната е съвкупност от предотвратяване на противоправни действия. Ако не може да се справи сам, охранителят е длъжен да наблюдава и съобщава. Охранителят няма право на предприема каквото и да  било физическо въздействие, с изключение на тези случаи, когато той защитава граждани, собственост на своя работодател (клиент), в ситуации на самоотбрана или при горепосочения граждански арест. За обосновано се счита използването на сила, достатъчна за самозащита и задържане на заподозрени лица тогава, когато следва да се направи арест.

 

Print Friendly, PDF & Email