EnevПловдивският апелативен съд увеличи наказанието, наложено на подсъдимия Георги Енев на 12 години лишаване от свобода при първоначален строг режим, съобщиха от съда. Първоначално той беше осъден от Пловдивския окръжен съд на осем години лишаване от свобода, като присъдата беше протестирана от прокуратурата пред Апелативен съд. Георги Енев е бил признат за виновен в това, че на 22.06.2012 г., в гр. Пловдив, като длъжностно лице – Охранител-инкасо и ръководител екип при „G4S Securе Solution“, е присвоил чужди движими вещи – пари на обща стойност 1 471 058,52лв., собственост на три банки и на охранителното дружество, които пари са му били връчени в качеството на длъжностно лице да ги пази и управлява, а длъжностното присвояване е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Апелативният съд в мотивите си е преценил, че при обсъждането на смекчаващите отговорността обстоятелства Окръжният съд неправилно е приел като такова изразеното от подсъдимия съжаление за извършеното деяние. Разкаянието и съжалението за извършено престъпление не се извличат само от произнесени думи. Подсъдимият е планирал и съзнателно е извършил тежко престъпление. Целеният от подсъдимия резултат е постигнат. Парите са отнети и скрити. Не е ясно за какво съжалява подсъдимият. Същият е постигнал целта си. Доволен е от резултата и от присъдата, която не е обжалвал. Доволството от извършено тежко престъпление не е смекчаващо отговорността престъпление.

Неправилно Окръжният съд е приел като смекчаващо отговорността обстоятелство затрудненото финансово състояние на подсъдимия и на преобладаващата част от българското население. Подсъдимият е млад здрав, трудоспособен човек. Същият е получавал заплата, която е била намалена поради допуснато нарушение. Като е приел, че намаляването на заплатата поради допуснато нарушение и сключването на ипотечен договор с несъобразени с доходите на подсъдимия месечни вноски са смекчаващи отговорността обстоятелства – омаловажаващи такова тежко престъпление, Окръжният съд е допуснал грешка и е отправил непрофесионално и недопустимо послание към потенциалните извършители на подобни тежки престъпления.

Неприемлива е и тезата, че допуснати пропуски в работата на работодателя са смекчаващо отговорността обстоятелство. По делото е установено, че работодателят е създал надеждна организация за сигурността на превозваните пари и ценни пратки. Непрекъснатото проследяване на колите със сателитна система от оператор и невъзможността да се проникне в касовото помещение са давали гаранция за опазването на пратките от външно посегателство. Парите са отнети от вътрешен човек- служител на фирмата, на който са били поверени за пазене. Работодателят е бил подведен от добрите данни за трудовата ангажираност на подсъдимия и през краткия период от постъпването му на работа до извършването на престъплението не е получил информация за неговите престъпни намерения.

При определянето на размера на наказанието лишаване от свобода съдът е надценил смекчващите отговорността обстоятелства и е проявил прекомерна снизходителност. Наказание в размер на осем години лишаване от свобода не би способствувало за постигането на целите на наказанието. Нещо повече, подобно наказание би насърчило потенциалните извършители на подобни тежки престъпления.

Присъдата е потвърдена в останалата и част. Енев е осъден на лишаване от право да заема материално отговорна длъжност, както и да упражнява охранителна дейност на пари и ценни пратки за срок от единадесет години. Решението на Апелативния съд може да се обжалва или протестира пред ВКС в 15-дневен срок.

Print Friendly, PDF & Email