Една от причината ВИП Секюрити да създаде пункт за изкупуване на монети проблемът със задържането на монетите в крайните потребители и тяхното невръщане обратно в икономиката. Пунктът е предназначен за граждани, които имат голямо количество монети от машини за напитки и храна, за билети и талони, за заплащане на услуги като паркинг, битови сметки, от апарати за самотаксуване на Столичен градски транспорт и др.

“Като компания лидер на пазара на касови услуги ние планираме да развием собствена мрежа с пунктове за монети в цялата страна като част от бизнес услугите в този сегмент. По този начин даваме възможност на гражданите и компаниите, които има големи количества монети във високите номинали, да решат проблема с тяхното съхранение или обмяна при много изгодни условия. А от друга страна, захранваме икономиката с монети, които са изключително нужни.”, казват от ВИП Секюрити.

Подобна услуга се предлага само на още две места в България – едното е Българска народна банка, а второто е Дружеството за касови услуги. Условията за гражданите в двете институции са почти еднакви, като се одържа такса в зависимост от това дали монетите са сортирани по номинали или не.

В пункта на ВИП Секюрити могат да се уедряват и монети, които не са сортирани, при най-добри условия у нас. Таксата за услугата за суми до 100 лв е в размер от 1 лв, за сортирани монети над 100 лв е 1 лв. + 0.5% от сумата, а за несортирани монети над 100 лв е 1 лв. + 0.9% от сумата (цената е без ДДС).

Пунктът се намира в София, на ул. Сребърна №14 и работи от понеделник до петък, от 9 до 18 ч. За повече информация вижте на сайта на компанията, който е на адрес www.vipsecurity.bg

Print Friendly, PDF & Email